KOGUKOND ÜRITUSED LOGI SISSE ENG

Keijo Lindeberg

Vandeadvokaat
[email protected], Eesti
Advokaadibüroo LINDEBERG OÜ
[email protected], Eesti

Keijo Lindeberg

Vandeadvokaat

Koolitamine
Äriteenused

Minust:

Olen vandeadvokaat, kes tegeleb peamiselt äri- ja lepinguõiguse ning kohtuvaidluste ja meditsiiniõigusega.

Lisaks vandeadvokaadina tegutsemisele olen ma:
- Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige
- Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana Tarbijavaidluste komisjoni liige e-kaubanduse küsimustes
- Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud
- Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee liige

Minu portfoolio

Koolitamine

Annan regulaarselt koolitusi äriõiguse ja meditsiiniõiguse teemadel.

Alates 2018. a algusest olen ma ka Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse lektor. Käesoleval ajal olen ma kahe TTÜ meditsiiniõiguse aine vastutav õppejõud.

Äriteenused

Esindan ja nõustan kliente äri-, lepingu- ja meditsiiniõiguse valdkonnas ning esindan kliente kohtus tsiviil- ja haldusasjades.

Olen alates 2021. a Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige. Äriõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äriõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.