KOGUKOND ÜRITUSED LOGI SISSE ENG

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist Forwardspace vabakutseliste veebilehel vabakutselised.forwardspace.ee (edaspidi "veebileht").

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi “kasutaja”) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, muutmine või kustutamine.
Kasutajad on isikud, kes loovad endale veebilehel profiili ning edastavad Forwardspace´ile enda kohta infot.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Forwardspace kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:
- Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja poolt kohustuslikud profiili loomisel;
- Kasutaja telefoni number – kasutaja poolt profiili loomisel, ent on vabatahtlik.

Isikuandmete kasutamine

Forwardspace kasutab kasutajate isikuandmeid teenuse osutamiseks või vajadusel kasutajaga suhtlemiseks ning e-posti aadressile uudiskirja saatmiseks, kui kasutaja on avaldanud selleks soovi.
Forwardspace kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Forwardspace säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks säilitatakse meililistis olevat e-posti aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Forwardspace rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks.
Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
- avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
- nõuda isikuandmete muutmist, täiendamist või eemaldamist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile [email protected].

Kui kasutaja kuulub Forwardspace uudiskirja meililisti, on tal võimalik loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.
Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Forwardspace jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.
Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste suhtes saab võtta Forwardspace´iga ühendust e-posti aadressil [email protected].