KOGUKOND ÜRITUSED LOGI SISSE ENG

Lilli Lumera

(Drooni)foto, graafiline disain
Pärnu, Eesti
Kuvakulgur OÜ
Pärnu, Eesti

Lilli Lumera

(Drooni)foto, graafiline disain

Graafiline disain
Fotograafia

Minust:

Olen vabakutseline fotograaf ja kujundaja. Sündinud Pärnus, elanud pikalt kuurortlinnast eemal ja nüüd suure ringiga siia tagasi elama asunud. Lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafia osakonna ning omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi uusmeedia erialal spetsialiseerudes heli- ja videokunstile. Mitmeid aastaid täiendasin end välisülikoolides ja residentuurikeskustes Hispaanias, Taiwanil, Indoneesias, Indias ja Indoneesias. Aastate pikkusel loometeekonnal olen jõudnud osaleda mitmetel kohalikel ja rahvusvahelistel foto-, installatsiooni- ja performance’i kunstinäitustel. Aeg-ajalt võib minu fotosid leida Pärnu Postimehe leheveergudelt. Peale pressifotograafia teen drooni-, portree-, toote- ja arthitektuurifotosid.

Minu portfoolio

Graafiline disain

https://kuvakulgur.ee/design

Fotograafia

https://kuvakulgur.ee